All about the money

It’s all about the Money

Alles draait om geld. Als sinds het begin van de mensheid wisten mensen al dat als je iets wilde, wat je zelf niet bezat je het toch kon krijgen als je er iets tegenover stelde. Vroeger werd met vee, voedsel  en bijvoorbeeld kunstvoorwerpen geregeld. Maar al gauw kwam men er achter dat je ook met muntstukken en waardepapieren spullen kon krijgen.

Tegenwoordig is geld nog steeds het belangrijkste middel om goederen en diensten te verkrijgen. Veel geldtransacties gebeuren tegenwoordig giraal want mensen hebben steeds minder contant geld op zak. Je kunt immers op steeds meer plaatsen pinnen. Toch blijft contant geld altijd handig om op zak te hebben. Bijvoorbeeld als, je pinpas dienst weigert of je hebt erg genoten van een straatartiest en je wilt hem daarvoor een kleine bijdrage geven.

De waarde van geld wordt ontleent aan de goudprijs. De basis van dit systeem is ‘Vertrouwen’. Je moet er vanuit kunnen gaan dat de waarde die wordt gegeven aan het biljet of muntstuk ook zijn waarde behoudt. Recente gebeurtenissen in Zimbabwe laten zien wat er gebeurt als het vertrouwen weg is. Voor een brood moest bijvoorbeeld 500.000.000 (500 miljoen) dollar betaald worden. De waardevermindering wordt inflatie genoemd.

De banken zijn verantwoordelijk voor het beheren van het geld.  Van een bank is sprake indien men zijn bedrijf maakt van het buiten besloten kring ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen, en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen. In de Wft zijn aparte definities opgenomen van de begrippen “besloten kring”, “opvorderbare gelden” en “professionele marktpartij.

Verbod

Het is verboden om actief te zijn als bank in Nederland, tenzij men een bankvergunning heeft of een wettelijke uitzondering geldt. Andersom kan alleen een onderneming die voornemens is om in Nederland het bankbedrijf in de zin van de Wft uit te oefenen, in aanmerking komen voor een bankvergunning. Verricht u activiteiten als bank zonder dat het bovenstaande op u van toepassing is? Dan overtreedt u de Wft en pleegt u een economisch delict. U dient uw activiteiten onmiddellijk af te bouwen.

 

(Bron: DNB.NL)

 

Links